Privacy verklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken

De huid diëtiste verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:- Voor- en achternaam- Adresgegevens- Telefoonnummer- E-mailadres- Gegevens over uw activiteiten op onze website- Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

De huid diëtiste verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:- gezondheid- gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via dehuiddietiste@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Om (goederen)diensten bij je af te leveren.
  • Het beantwoorden van vragen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De huid diëtiste verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten- De huid diëtiste analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. 

Delen van persoonsgegevens met derden

De huid diëtiste verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De huid diëtiste gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. De huid diëtiste gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Google Analytics.

De huid diëtiste wil graag haar website blijven optimaliseren en daarvoor gebruiken wij Google analytics. De informatie die hierdoor wordt verkregen analyseert Google voor ons. Deze informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Het IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Om deze reden kan ik je niet persoonlijk herleiden. Fijn en Safe!

Google deelt de verkregen informatie met derden wanneer zij hier wettelijk toe verplicht worden. Ik heb Google geen toestemming gegeven om de informatie te gebruiken voor andere diensten. Omdat Google een Amerikaans bedrijf is wordt de verzamelde informatie op een Amerikaanse server opgeslagen.

Social Media

De huid diëtiste gebruikt een social media button van Instagram en YouTube . De social media kanalen gebruiken een code, waarmee ze via de site cookies plaatsen. De privacy verklaring van de social media buttons kun je vinden op websites van de social media kanalen. De gebruikte social media kanaal van De huid diëtiste: Instagram en Youtube.

Toestemming

Voor het gebruik van bepaalde cookies is jouw toestemming vereist. Hierop kun je akkoord geven doormiddel van de zogenaamde cookiebanner. Ik sla de gegevens niet op, maar ik gebruik deze om mijn website zo gebruiksvriendelijke mogelijk te maken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De huid diëtiste en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar: dehuiddietiste@gmail.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken op jouw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De huid diëtiste neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via dehuiddietiste@gmail.com

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Wij proberen er dan samen met u uit te komen.

Contact

Indien u na het lezen van deze privacyverklaring vragen heeft, kunt u hierover contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens:

Hof van Wijck 7

5671KB Nuenen

0651313790

×